किन व्यावसायिक HVAC मर्मत महत्त्वपूर्ण छ?

2022-04-13

HVAC प्रणालीहरूलाई आर्थिक र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि नियमित मर्मत आवश्यक हुन्छ।

सुनिश्चित गर्न...

1. इकाई राम्रो काम गर्ने क्रममा रहन्छ
2. वारेन्टीको म्याद सकिएको छैन
3. युनिट सफा र स्वस्थ राखिएको छ
4. हामी सिफारिस गर्छौं कि एकाइमा मर्मत भ्रमणहरू वर्षमा एक पटक भन्दा कम बारम्बार गरिन्छ।